Evropská unie, Evropský sociální fond, Operačný program zaměstnanost IMPULS Třebíč - semináře, rekvalifikační kurzy, ESF kurzy

tel: 568 853 888; 568 853 929
mobil: 777 230 705
e-mail: impuls.tr@volny.cz
IMPULS Třebíč - rekvalifikace | vzdělávání | poradenství  

ESF kurzy

 

Vzdělávání pro výchovné poradce ZŠ moderními metodami s využitím prvků e-learningu

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0013

Místo konání: České Budějovice

e-learning: http://elearning.impulstrebic.cz/

Informace o realizovaném projektu

Vzdělávání pro výchovné poradce ZŠ Jihočeského kraje

moderními metodami s využitím prvků e – learningu

Realizátor projektu: Impuls Třebíč

květen 2009 – květen 2011

Obsahem projektu byl Specializační kurz pro výchovné poradce na ZŠ, zaměřený na jejich soustavné vzdělávání a celoživotní učení. Kurz se skládal ze sedmi modulů rozdělených na několik dílčích výukových bloků, jejichž náplň tvořila teoretická, výcviková, praktická a e-learningová část:

Modul psychologických témat

Modul pedagogických a speciálně pedagogických témat

Modul karierového poradenství

Modul klima školy

Modul interdisciplinárních témat

Modul legislativních témat

Modul multikulturních témat

Kurz byl zakončen zpracováním a obhajobou závěrečné práce před odbornou komisí. Výstupem takto absolvovaného specializačního kurzu bylo získání osvědčení.

 

Projekt byl dále v průběhu rozšířen o doplňkové studium

Vzdělávací program pro kvalifikované výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláním

 a Vzdělávací program pro kvalifikované výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělání

složených z níže uvedených modulů:

Modul Poradenství

Modul Volba povolání

Modul Krizová intervence

Modul Základy speciální pedagogiky

(Modul Základy spec. pedagogiky absolvovali pouze účastníci bez spec. pedagog. vzdělání)

Úspěšné ukončení programu a získání osvědčení bylo podmíněno splněním navazujícího e-learningového úkolu a minimálně 80% účastí na prezenční výuce.

 

Na závěr programu proběhl pracovní evaluační seminář a předání osvědčení.

Součástí projektu bylo také vydání dvou publikací a e-learningového CD.

 

 

 


Tematické oblasti


Modul psychologických témat
Poradenská psychologie a psychodiagnostika
Psychologické aspekty výchovných problémů
Psychiatrická propedeutika
Krizová intervence v podmínkách školy


Modul pedagogických a speciálně pedagogických témat
Základní formy školské péče o děti se zdravotním postižením a znevýhodněním
Nadaní žáci - identifikace a metody práce s nadanými žáky
Konzultace a výchovné poradenství v praxi
Nové pohledy na školsky neúspěšné žáky


Modul karierového poradenství
Nové pohledy na kariérové poradenství
Profesně kariérová diagnostika na ZŠ
Program poradenské podpory profesně kariérního vývoje žáka ZŠ
Profesně rozhodovací způsobilost v procesu profesní kariéry mladistvých
Vliv rodiny na profesní orientaci žáků
Profesně kariérní motivy a motivace
Zpracovávání profesně kariérové dokumentace na počítači

Modul klima školy
Možnosti konceptualizace školního klimatu
Intervence ovlivňující psychosociální klima školy
Diagnostika sociálního klimatu školy
Sociální prostředí školy a jeho prezentace ve virtuálním prostředí internetu
Program podpory zdraví ve škole


Modul interdisciplinárních témat
Sexualita a sexuální výchova
Školský management
Problematika prevence na školách
Dítě s vadou na těle a duši


Modul legislativních témat
Právo a školský zákon
Rodinné a občanské právo
Sociálně - právní ochrana dítěte
Odpovědnost mládeže za protiprávní činy


Modul multikulturních témat
Rasismus, xenofobie a intolerance z hlediska práva, sociologie a antropologie
Novodobá imigrace a situace národnostních menšin v ČR
Výchova k toleranci a proti rasismu na ZŠ
Multikulturní aspekty v práci výchovného poradce


Exkurze, e-learningSoubory ke stažení:
 
  nastavit jako homepage
  přidat k oblíbeným
  tisknout
Dnes je 8. března 2021.
Svátek má Gabriela. 
Akce pro tyto dny:
pondělí
8. 3.
 
úterý
9. 3.
 
středa
10. 3.
 
čtvrtek
11. 3.
 
pátek
12. 3.
 
sobota
13. 3.
 
neděle
14. 3.
 
 
© 2005 IMPULS Třebíč    Vyrobil Tajfun Digital