Evropská unie, Evropský sociální fond, Operačný program zaměstnanost IMPULS Třebíč - semináře, rekvalifikační kurzy, ESF kurzy

tel: 568 853 888; 568 853 929
mobil: 777 230 705
e-mail: impuls.tr@volny.cz
IMPULS Třebíč - rekvalifikace | vzdělávání | poradenství  

ESF kurzy

 

Vzdělávání regionálních manažerů

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/02.0029

Místo konání: Třebíč

e-learning: http://elearning.impulstrebic.cz

 

Vzdělávání regionálních manažerů

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Předpokládané zahájení pilotního programu:  září 2011

Ukončení  pilotního programu: březen 2012

( 112 hodin - prezenční forma - rozvržených do -ti dvoudenních bloků; vždy 1 x měsíčně,  pátek  od 15:00 – 19:00,  sobota  9:00 – 16:00 hod.)
( 96 hodin -  distanční forma)

 

Kurz je plně hrazen z prostředků ESF:

- stravné každý výukový blok

- psací pomůcky

 

Výuka bude realizována v prostorách: IMPULS TŘEBÍČ, Okružní 935

 

Počet účastníků: 20 max 100 (výběr účastníků určí datum došlé přihlášky.

Každý zájemce bude mít možnost se přihlásit na jeden až pět modulů. Každý modul je relativně nezávislý a může být vyučován samostatně bez nutnosti absolvovat nějaký předchozí či následný.

Uzávěrka přihlášek: 20.8.2011
 

Partner projektu: Novohradská občanská společnost o.s.

 

Popis projektu:

Všeobecným cílem projektu je prohloubit nabídku dalšího vzdělávání pro starosty (zaměstnance obecních úřadů), manažery (zaměstnance) neziskových organizací, drobné podnikatele v nezemědělských oborech, manažery (zaměstnance) obcemi zřizovaných organizaci, zájemce o zaměstnání v oblasti projektového managmentu, kteří pracují v oblasti řízení dotovaných projektů a které zajišťují udržitelnost těchto projektů.

Tato nabídka by se měla stát součástí systému dalšího vzdělávání v kraji Vysočina a měla by obohatit tento systém o vzdělávací program, který díky využití moderních interaktivních metod zvýší kvalitu a dostupnost dalšího vzdělávání.


Mezi cíle projektu patří následující:
- Nápomoc k rozvoji manažerských dovedností manažerů v oblasti veřejné správy, podnikání i v oblasti neziskového a tím přispět k posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.
- Umožní účastníkům získat zkušenosti z oblasti, která je vzorová právě s ohledem na využívání dotačních zdrojů.
-Přispěje k rozvoji zájmového území kraje Vysočina tak, aby se zvýšila ekonomická stabilita subjektů podnikajících a vyvíjejících svoji činnost převážně ve venkovském prostoru.
-Chceme vytvořit prostor pro setkávání a vzájemnou komunikaci lidí, kteří realizují projekty nebo chtějí tyto projekty realizovat a vytvořit tak přirozené podmínky pro vzájemné poznání a sdílení zkušenosti v oblasti projektového managementu.

-Vytvořit a ověřit vzdělávací program, který díky využití moderních metod komunikace a interaktivních metod výuky, zefektivní průběh a výsledky vzdělávání.
 
Témata vzdělávacího programu budou zaměřena na problematiku, která se týká správné přípravy, realizace a zajištění udržitelnosti rozvojových projektů. Součástí programů bude i problematika územního plánování, trvale udržitelného rozvoje, sociální ekonomiky apod.

- Účastník tohoto vzdělávacího programu získá základní pravidla pro přípravu projektů, rizika projektového managementu ve vztahu k udržitelnosti.
- Praktický workshop zaměřený na přípravu projektových záměrů a projektových žádostí do konkrétních žádostí do konkrétních programů s důrazem na zajištění udržitelnosti.
- Výklad legislativních norem a pravidel mající vztah k realizaci a ukončení projektů. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, pravidla publicity, účtování dotace, účetní doklady a jejich náležitosti, smlouvy o dílo, pojištění pořízeného majetku.
- Součástí budou vnější podmínky pro úspěšnost rozvojových aktivit v malých obcích (strategickéa územní plánování, trvale udržitelný rozvoj, inovativní způsoby zaměstnávání a samozaměstnávání)
- Možnosti a překážky pro rozvoj vlastní výdělečné činnosti příjemce s ohledem na dotační pravidla, českou legislativu a personální možnosti příjemce. Stanovení rozpočtu organizace s důrazem na náklady na provoz a udržitelnost projektu.
- Účel public relations - nejčastější cíle v práci s veřejností.
Cílové skupiny a cíle komunikace, image organizace, hlavní zásady práce s veřejností, prostředky práce s veřejností.
Postupy v přípravě PR (styk s veřejností, vztah k veřejnosti; cílevědomé ovlivňování veřejnosti s využitím sociologie a psychologie
- Tvorba plánu práce s veřejností
- Krátkodobé s veřejností
- Krátkodobé kampaně PR
- Postup při přípravě účelových akcí PR
- Marketingový plán, průzkum trhu

 

Výstupy:
   Účastník získá Osvědčení s celostátní platností.

 

Kontaktní osoba: Lenka Pokorná  (projektová manažerka) pokorna.tr@volny.cz

Soubory ke stažení:
 
  nastavit jako homepage
  přidat k oblíbeným
  tisknout
Dnes je 8. března 2021.
Svátek má Gabriela. 
Akce pro tyto dny:
pondělí
8. 3.
 
úterý
9. 3.
 
středa
10. 3.
 
čtvrtek
11. 3.
 
pátek
12. 3.
 
sobota
13. 3.
 
neděle
14. 3.
 
 
© 2005 IMPULS Třebíč    Vyrobil Tajfun Digital