Evropská unie, Evropský sociální fond, Operačný program zaměstnanost IMPULS Třebíč - semináře, rekvalifikační kurzy, ESF kurzy

tel: 568 853 888; 568 853 929
mobil: 777 230 705
e-mail: impuls.tr@volny.cz
IMPULS Třebíč - rekvalifikace | vzdělávání | poradenství  

O nás

 

Občanské sdružení IMPULS TŘEBÍČ vzniklo 21. 1. 2004 na základech ukončené činnosti Pedagogického centra Jihlava, pobočka Třebíč. Jeho cílem je aktivní pomoc při zvyšování zaměstnatelnosti občanů v celém spektru aktivního věku i sociální struktury a rozšiřování jejich kulturně společenských aktivit včetně sportovních a pomoc při vstupu do procesu celoživotního vzdělávání vedoucí ke zvyšování zaměstnanosti na trhu práce.

Nedílnou součástí cíle je podpora dětí, mládeže a dospělých při vstupu do procesu celoživotního vzdělávání.

Za tímto účelem IMPULS TŘEBÍČ realizuje osvětové, zájmové, vzdělávací, rekvalifikační kurzy přes úřady práce, rekvalifikační programy, za podpory evropských sociálních fondů, které jsou zaměřeny především na získání praxe pro osoby do 25 let věku, žen po mateřské dovolené, osob zdravotně postižené nebo znevýhodněné. Usilujeme v těchto oblastech o podporu zainteresovaných ústředních i místních orgánů a sociálních partnerů.

Dále se sdružení zaměřuje na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) všech typů škol za účelem rozvoje jejich profesních dovedností, aby byli schopni poskytovat ucelený servis žákům pro jejich lepší uplatnění v praxi po ukončení příslušného stupně vzdělání. Další vzdělávání pedagogů je formou odborných seminářů a za podpory ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Sdružení též poskytuje své služby státní správě a samosprávě a zaměstnavatelům jako významnému partnerovi v procesu celoživotního vzdělávání, stejně tak se realizuje v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků.

Občanské sdružení IMPULS TŘEBÍČ je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

IMPULS TŘEBÍČ v souladu s jeho cíli vyvíjí podpůrnou, poradenskou, přednáškovou, osvětovou, publikační a jinou činnost, provádí a zajišťuje další vzdělávání a rekvalifikace pořádáním kurzů a seminářů na základě Stanov občanského sdružení. Občanské sdružení má 22 členů.

  • Mgr. Karel Ošmera - jednatel
  • Ivana Koukalová - tajemnice
 
  nastavit jako homepage
  přidat k oblíbeným
  tisknout
Dnes je 25. září 2021.
Svátek má Zlata. 
Akce pro tyto dny:
sobota
25. 9.
 
neděle
26. 9.
 
pondělí
27. 9.
 
úterý
28. 9.
 
středa
29. 9.
 
čtvrtek
30. 9.
 
pátek
1. 10.
 
 
© 2005 IMPULS Třebíč    Vyrobil Tajfun Digital