Evropská unie, Evropský sociální fond, Operačný program zaměstnanost IMPULS Třebíč - semináře, rekvalifikační kurzy, ESF kurzy

tel: 568 853 888; 568 853 929
mobil: 777 230 705
e-mail: impuls.tr@volny.cz
IMPULS Třebíč - rekvalifikace | vzdělávání | poradenství  

Semináře

 

Archiv seminářů >>

22. října 0007

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - základní

| zobrazit seminář >>
8. listopadu 2005

Proč má svíčka knot? aneb FYZIKA může bavit děti i učitele

Prakticky zaměřený metodický seminář a workshop. | zobrazit seminář >>
8. listopadu 2005

Školení zdravotníků zotavovacích akcí (2. část)

| zobrazit seminář >>
10. listopadu 2005

Hrátky s němčinou

prakticky zaměřený metodický seminář a workshop | zobrazit seminář >>
15. listopadu 2005

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 2. část

| zobrazit seminář >>
22. listopadu 2005

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 3. část

| zobrazit seminář >>
23. listopadu 2005

Obsluha plynového zařízení

| zobrazit seminář >>
24. listopadu 2005

Hospitační činnost v systému školského managementu (nový pohled na fenomén hospitace)

pro ředitele a zástupce ředitelů základních škol, případně zájemce z jiných typů škol | zobrazit seminář >>
24. listopadu 2005

Všední a sváteční dny středověkých lidí

pro učitele dějepisu 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol | zobrazit seminář >>
30. listopadu 2005

SPIELEN UND LERNEN

Seminář pro učitele němčiny od 5. tříd ZŠ a víceletých gymnázií a ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
1. prosince 2005

Úvod do práce s hlasem "Jak zacházet s hlasem, hlasivkami a dechem při zpívání"

Zpívej a hraj - cyklus čtyř seminářů | zobrazit seminář >>
7. prosince 2005

Matematika

pro učitele středních škol | zobrazit seminář >>
8. prosince 2005

Hodnocení písemného a ústního projevu žáků se specifickými poruchami učení

Běžné jazykové a didaktické metody s uvedením nových, aktuálních přístupů (pro všechny žáky) | zobrazit seminář >>
11. ledna 2006

DopravnÍ situace v matematice

seminář pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
18. ledna 2006

Sociálně psychologický výcvik pro pedagogy - 1. část

| zobrazit seminář >>
26. ledna 2006

Intonace, rytmus, artikulace - vše potřebné pro zpěv i mluvu

Zpívej a hraj - cyklus čtyř seminářů | zobrazit seminář >>
3. února 2006

Sociálně psychologický výcvik pro pedagogy - 2. část

| zobrazit seminář >>
15. února 2006

Sociálně psychologický výcvik pro pedagogy - 3. část (závěrečná)

| zobrazit seminář >>
15. února 2006

Matematika

pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
8. března 2006

Rámcový vzdělávací program a výuka školního dějepisu

pro učitele dějepisu 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol | zobrazit seminář >>
14. března 2006

Komunikace a sloh jako hra

pro učitele českého jazyka 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
16. března 2006

Němčina jako součást ŠVP, Komunikativní gramatika

pro učitele němčiny 1. a 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
21. března 2006

Integrované vyučování v hodinách přírodopisu

seminář pro učitele přírodopisu zaměřený na pomoc při tvorbě ŠVP | zobrazit seminář >>
22. března 2006

Angličtina a mezipředmětové vztahy, Práce s videem v hodinách angličtiny

pro učitele angličtiny 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
23. března 2006

Od jednohlasu k vícehlasu a čtení partitury. Sborová literatura

Zpívej a hraj - cyklus čtyř seminářů | zobrazit seminář >>
27. března 2006

Materiál, fantazie a pracovní výchova

pro učitele mateřských, speciálních a základních škol prvního stupně, vychovatelky ŠD | zobrazit seminář >>
6. dubna 2006

Projekt Velikonoce v němčině

pro 1. a 2. stupeň ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
10. dubna 2006

Využití jednoduchých učebních pomůcek při výuce fyziky a matematiky

pro učitele základních a středních ško a učilišť | zobrazit seminář >>
10. dubna 2006

Hlasová výchova a využití klávesových nástrojů při hodinách hudební výchovy

pro MŠ a 1. stupeň ZŠ | zobrazit seminář >>
11. dubna 2006

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
19. dubna 2006

Jak se nestat Robinsonem aneb Život mezi lidmi

pro učitele občanské a rodinné výchovy ZŠ, SŠ, víceletých gymnázií a ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
19. dubna 2006

Reálie ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

| zobrazit seminář >>
24. dubna 2006

Poskytování první pomoci - základní norma zdravotnických znalostí - dvoudenní seminář - teorie + praxe (dohromady pro malý zájem)

pro zaměstnavatelem určené pracovníky škol a školských zařízení | zobrazit seminář >>
25. dubna 2006

Nové techniky a nápady ve výtvatné práci s dětmi

pro učitele mateřských a speciálních škol, 1. a 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií, vychovatelky ŠD | zobrazit seminář >>
26. dubna 2006

Matematika

pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
4. května 2006

Možnosti instrumentálního doprovodu, improvizace, dramaturgie

Zpívej a hraj - cyklus čtyř seminářů | zobrazit seminář >>
4. května 2006

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních

pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení | zobrazit seminář >>
9. května 2006

Sexuální zdraví a metodika sexuální výchovy

pro učitele od 5. ročníku ZŠ, víceletých gymnázií, třídní učitele, výchovné poradce a ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
6. června 2006

Souhrn znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví ve školních jídelnách a ostatních stravovacích službách

pro vedoucí pracovníky školních stravoven MŠ a speiálních škol | zobrazit seminář >>
8. června 2006

Souhrn znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví ve školních jidelnách a ostatních stravovacích službách

pro vedoucí pracovníky školních stravoven ZŠ a SŠ | zobrazit seminář >>
19. září 2006

Současná česká literatura pro děti a mládež

pro učitele českého jazyka od 5. tříd ZŠ a SŠ | zobrazit seminář >>
20. září 2006

Ruce, doteky, dotýkání - 1. část

cyklus čtyř seminářů - workshopů ve výtvarné výchově pro 1. a 2. st. ZŠ, SŠ, spec. školy, DDM, VO ZUŠ | zobrazit seminář >>
27. září 2006

BOZP pro učitele Tělesné výchovy ve školách a školských zařízeních, trenéry sportovních tříd a vedoucí sportovních kroužků

| zobrazit seminář >>
3. října 2006

Práce s přístroji pod napětím - Odborná způsobilost v elektrotechnice ve školách a školských zařízeních

pravidelné povinné školení v souladu s vyhláškou ČUVP č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice | zobrazit seminář >>
3. října 2006

Práce s přístroji pod napětím - Odborná způsobilost v elektrotechnice ve školách a školských zařízeních

pravidelné povinné školení v souladu s vyhláškou ČUVP č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice | zobrazit seminář >>
5. října 2006

Zajímavá přírodověda

pro učiteleprvouky a přírodovědy na 1. stupni základních škol | zobrazit seminář >>
11. října 2006

Ruce, doteky, dotýkání - 2. část

cyklus čtyř seminářů - workshopů ve výtvarné výchově pro 1. a 2. st. ZŠ, SŠ, spec. školy, DDM, VO ZUŠ | zobrazit seminář >>
12. října 2006

Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ - cíle a pojetí RVP ZV rozpracované v ŠVP

pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
12. října 2006

Nové trendy v regionální geografii mimoevropských světadílů

pro učitele zeměpisu 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
26. října 2006

Rizikové děti a mládež

pedagogům 2. st. ZŠ, OU, SOU a SŠ | zobrazit seminář >>
30. října 2006

Koordinace pohybu - cesta k úspěšnosti ve škole aneb Cvičíme ve třídě

pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, ZvŠ, spec. školy, pracovníky PPP | zobrazit seminář >>
1. listopadu 2006

Ruce, doteky, dotýkání - 3. část

cyklus čtyř seminářů - workshopů ve výtvarné výchově pro 1. a 2. st. ZŠ, SŠ, spec. školy, DDM, VO ZUŠ | zobrazit seminář >>
1. listopadu 2006

Matematika

pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
15. listopadu 2006

Ruce, doteky, dotýkání - 4. část

cyklus čtyř seminářů - workshopů ve výtvarné výchově pro 1. a 2. st. ZŠ, SŠ, spec. školy, DDM, VO ZUŠ | zobrazit seminář >>
16. listopadu 2006

Objevujeme moderní němčinu

učitelům němčiny na ZŠ, SŠ a víceletých gymnáziích | zobrazit seminář >>
28. listopadu 2006

Vánoční čarování

seminář je určen všem, ktëří hledají další nápady a náměty | zobrazit seminář >>
29. listopadu 2006

Zkouška ohněm: Tvorba ŠVP z hlediska ředitele

pro ředitele škol, koordinátory ŠVP a učitele 1. stupně ZŠ | zobrazit seminář >>
6. prosince 2006

Matematika

pro učitele středních škol | zobrazit seminář >>
7. prosince 2006

Projekt Vánoce v němčině

pro 1. a 2. stupeň ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
17. ledna 2007

Nestandardní aplikační úlohy

seminář pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
14. února 2007

Matematika

pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
2. dubna 2007

ZRUŠENO!!! Motivační pohybové hry

pro učitele mateřských a základních škol | zobrazit seminář >>
4. dubna 2007

ZRUŠENO!!! Jak učit nejnovější dějiny

pro učitele dějepisu 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol | zobrazit seminář >>
24. dubna 2007

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních

pro pracovníky škol a školských zařízení | zobrazit seminář >>
10. května 2007

ZRUŠENO!!! Jak více komunikovat v hodině češtiny

pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
15. května 2007

ZRUŠENO!!! Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 1. část

| zobrazit seminář >>
22. května 2007

ZRUŠENO!!! Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 2. část

| zobrazit seminář >>
29. května 2007

ZRUŠENO!!! Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 3. část (závěrečná)

| zobrazit seminář >>
27. srpna 2007

ZRUŠENO!!! Sociálně psychologický výcvik pro maturanty - 1. část

| zobrazit seminář >>
28. srpna 2007

ZRUŠENO!!! Sociálně psychologický výcvik pro maturanty - 2. část (závěrečná)

| zobrazit seminář >>
3. října 2007

Motivační pohybové hry

pro učitele mateřských a základních škol | zobrazit seminář >>
9. října 2007

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
22. října 2007

Nové pohledy na školsky neúspěšné žáky

pro učitele pracující v rámci speciálně pedagogické péče s dětmi individuálně či skupinově integrovanými, pro učitele I. a II. stupěn ZŠ | zobrazit seminář >>
23. října 2007

Materiál, fantazie a pracovní výchova s prožitkem - pokračování s novými náměty

pro učitele mateřských, speciálních a základních škol prvního stupně, vychovatelky ŠD | zobrazit seminář >>
6. listopadu 2007

Hodnocení v tělesné výchově aneb Jak snadno, rychle a neformálně plnit požadavky nového ŠVP

pro učitele 2. stupně základních a středních škol | zobrazit seminář >>
16. ledna 2008

Zlomky - s papírem a PET lahvemi

seminář pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
3. března 2008

Velikonoční krásličení

seminář je určen všem, kteří hledají inspiraci a další nápady na zajímavé výtvarné přivítání jara | zobrazit seminář >>
20. března 2008

ZRUŠENO!!! Metodika práce výchovného poradce se žáky střední školy

výchovným poradcům středních škol | zobrazit seminář >>
27. března 2008

Instrumentální hrátky

seminář pro učitele MŠ, ZŠ | zobrazit seminář >>
21. dubna 2008

Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení

pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a speciálních škol | zobrazit seminář >>
21. dubna 2008

Pracujeme se ŠVP - Český jazyk a literatura - mezioborové vazby - praktické nápady, náměty a inspirace

pro učitele českého jazyka a výtvarné výchovy 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
15. května 2008

Jak se modernizovala česká společnost aneb Za proměnami životního stylu české společnosti ve druhé polovině 19. a počátkem 20. stol.

učitelům dějepisu, občanské výchovy, společenskovedních předmětů 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol | zobrazit seminář >>
30. září 2008

Snižování agresivity žáků

seminář pro učitele základních škol | zobrazit seminář >>
21. října 2008

Barevné písky, kamínky a perličky - úžasný výtvarný materiál

pro všechny, kteří se nebojí využívat zajímavé materiály pro výtvarnou práci s dětmi | zobrazit seminář >>
5. listopadu 2008

Matematika

pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
25. listopadu 2008

Vánoční čarování - opět něco nového

seminář je určen všem, ktëří hledají další nápady a náměty | zobrazit seminář >>
14. ledna 2009

Závislostli, vztahy a práce s daty

seminář pro učitele matematika 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
18. února 2009

Matamatika

pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
10. března 2009

Doškolení zaměstnanců proškolených jako zdravotníci zotavovacích akcí

| zobrazit seminář >>
2. dubna 2009

Jak na moderní výuku dějepisu

pro učitele 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
6. října 2009

Nové, či málo známé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi

seminář pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ | zobrazit seminář >>
7. října 2009

Psychologie písma a podpisu (diagnostika osobnosti)

pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, zájemce z MŠ | zobrazit seminář >>
9. října 2009

Modelovým zpřítomněním proti agresivitě a neklidu ve škole

pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, preventisty a výchovné poradce | zobrazit seminář >>
15. října 2009

Tipps für lockeren Unterricht

pro učitele němčiny 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
15. října 2009

Já z opice nepocházím

pro učitele přírodovědných oborů, občanské a rodinné výchovy a ostatní zájemce ZŠ a SŠ | zobrazit seminář >>
19. října 2009

Psychologie dětské kresby a barev (diagnostika dítěte)

pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ, případně ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
20. října 2009

Využití naučené a populárně-naučné literatury ve výuce na 1. stupni ZŠ

pro učitele předmětů člověka a jeho svět a český jazyk a literatura na 1. stupni ZŠ (popř. učitelé 6., 7. ročníku 2. stupně ZŠ) | zobrazit seminář >>
21. října 2009

Jak porozumíme chemickým výpočtům

pro učitele chemie ZŠ a SŠ | zobrazit seminář >>
22. října 2009

Úraz - nákaza moderního věku

seminář pro učitele a pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol a ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
29. října 2009

Rizikové subkultury mládeže

seminář pro pedagogy II. stupně ZŠ, SOU a SOŠ | zobrazit seminář >>
4. listopadu 2009

Náměty pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku & Výrobky nejen z odpadového materiálu

pro vychovatele, učitele MŠ, ZŠ, vedoucí zájmových kroužků | zobrazit seminář >>
4. listopadu 2009

Matematika

pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
9. listopadu 2009

Jak na moderní výuku dějepisu - pokračování

pro učitele dějepisu 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a středních škol | zobrazit seminář >>
11. listopadu 2009

Typologie a neverbální komunikace (diagnostika osobnosti)

pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, zájemce z MŠ | zobrazit seminář >>
19. listopadu 2009

Kudy z nudy - výuka českého jazyka podle RVP

učitelům českého jazyka 1. a 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
24. listopadu 2009

Tropický deštný les - ráj na Zemi či zelené peklo?

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé přírodopisu a předmětu člověk a jeho svět 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, ostatní zájemci | zobrazit seminář >>
26. listopadu 2009

Vánoční čarování - opět něco nového

seminář je určen všem, kteří hledají další nápady a náměty | zobrazit seminář >>
13. ledna 2010

Didaktické hry v matematice

seminář pro učitele matematiky 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
17. února 2010

Matematika

pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
25. února 2010

ENCAUSTICA - malování rozehřátým voskem

pro učitele ZŠ a MŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
2. března 2010

Vliv rodinných a sourozeneckých konstelací na dítě i dospělé

pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, případně ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
17. března 2010

Velikonoční dekorace

pro učitele ZŠ a MŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
25. března 2010

Hrátky v němčině

učitelům němčiny na ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
29. března 2010

Mluvnice hrou

učitelům českého jazyka 1. a 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
30. března 2010

Podvědomé zlozvyky a neverbální komunikace dětí

pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, případně ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
8. dubna 2010

Inovativní metody ve výuce cizího jazyka

pro učitele cizích jazyků na 2. stupni ZŠ, SŠ a lektory jazykových škol | zobrazit seminář >>
13. dubna 2010

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
13. dubna 2010

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
20. dubna 2010

Špachtel pokaždé jinak

pro učitele ZŠ a MŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
20. dubna 2010

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 1. část

| zobrazit seminář >>
22. dubna 2010

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 2. část

| zobrazit seminář >>
27. dubna 2010

Dědičnost a nejzávažnější stránky osobnosti dítěte

pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, případně ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
27. dubna 2010

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 3. část (závěrečná)

| zobrazit seminář >>
5. října 2010

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
5. října 2010

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
6. října 2010

Metodika angličtiny - cyklus seminářů (1. část)

pro učitele angličtiny ZŠ a ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
9. října 2010

Láska jako odpověď na postmoderní krizi symslu

Filosofie kritického realismu pro studenty a zájemce o filosofii na úrovni středoškolské filosofie | zobrazit seminář >>
13. října 2010

Podzimní suchá vazba

Pro učitele ZŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
13. října 2010

Finanční gramotnost na základních školách - 1. seminář

Pro všechny typy škol | zobrazit seminář >>
14. října 2010

Metodika angličtiny - cyklus seminářů (2. část)

pro učitele angličtiny ZŠ a ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
19. října 2010

Sváteční čas vzápadokřesťanském světě aneb Od Velikonoc do Vánoc - tam a zpět

Pro učitele občanské nauky, dějepisu, českého jazyka a literatury - 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií, SŠ | zobrazit seminář >>
19. října 2010

Rozvoj grafomotoriky v projektech aneb Proč nevyužívat šátek?

Pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a speciálních škol | zobrazit seminář >>
20. října 2010

Kinesiologie a energetická cvičení pro praxi

Seminář pro učitele a pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol a ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
21. října 2010

Svět do všech předmětů

globální témata pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia | zobrazit seminář >>
25. října 2010

Vliv okolního prostředí na výkon a zdraví člověka

Pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, případně ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
2. listopadu 2010

Finanční gramotnost na základních školách - 2. seminář

Pro všechny typy škol | zobrazit seminář >>
3. listopadu 2010

Matematika

pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
4. listopadu 2010

Metodika angličtiny - cyklus seminářů (3. část)

pro učitele angličtiny ZŠ a ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
9. listopadu 2010

Fyzika na každém kroku

pro učitele ZŠ, SŠ a ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
9. listopadu 2010

Školení zdravotníků zotavovacích akcí (1. část)

| zobrazit seminář >>
10. listopadu 2010

Vánoční aranžmá

Pro učitele ZŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
11. listopadu 2010

Kamčatka 2010

pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a osatatní zájemce | zobrazit seminář >>
11. listopadu 2010

Školení zdravotníků zotavovacích akcí (2. část)

| zobrazit seminář >>
15. listopadu 2010

Metodika angličtiny - cyklus seminářů (závěrečná část)

pro učitele angličtiny ZŠ a ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
23. listopadu 2010

Reklama - nástroj modernizace české společnosti aneb Co jsme o podobách a službách reklamy u nás ještě nevěděli

učitelům dějepisu 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií, středních škol a ostatním zájemcům | zobrazit seminář >>
24. listopadu 2010

Školení zdravotníků zotavovacích akcí (3. část) - závěrečná

| zobrazit seminář >>
25. listopadu 2010

Výtvarná výchova v globálních souvislostech

pro učitele 2. stupně ZŠ, ZUŠ, SŠ | zobrazit seminář >>
29. listopadu 2010

Projekty, využití videa, průřezová témata v aj

pro učitele angličtiny ZŠ a ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
30. listopadu 2010

Působení médií, komunikační techniky a vrituálního světa na osobnost jedince

Pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, případně ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
2. prosince 2010

Multikulturní výchova v příběhu

pro učitele MŠ a ZŠ | zobrazit seminář >>
8. prosince 2010

ENCAUSTICA II. - malování voskem

Pro učitele ZŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
19. ledna 2011

Geometrie pomocí překládání papíru

pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
7. března 2011

Kooperativní aktivity na 1. stupni ZŠ

Pro učitele 1. stupně ZŠ a ZvŠ, vychovatelky ŠD | zobrazit seminář >>
8. března 2011

ČEŠTINA HROU

pro učitele českého jazyka 1. a 2. stupeň ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
10. března 2011

Předmatematická výchova - příprava na školní matematiku

Pro učitele mateřských škol | zobrazit seminář >>
10. března 2011

Velikonoční dekorace

pro učitele ZŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
10. března 2011

Druhy domácích úkolů z matematiky

Pro učitele 1. stupně ZŠ | zobrazit seminář >>
15. března 2011

Rozvoj grafomotoriky v projektech aneb Proč nevyužívat šátek?

Pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a speciálních škol | zobrazit seminář >>
17. března 2011

Duhový svět - tvořivá dramatika v praxi

Pro učitele mateřských škol | zobrazit seminář >>
22. března 2011

Práce s přístroji pod napětím

školení pracovníků z vyhl. 50/1978 SB. pro rok 2011 | zobrazit seminář >>
22. března 2011

Ztracené - obnovené vztahy a práce s dětmi

Pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, případně ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
23. března 2011

Hry v TV

Pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ | zobrazit seminář >>
29. března 2011

Jak cíleně rozvíjet čtenářskou gramotnost

Pro učitele základních škol | zobrazit seminář >>
30. března 2011

Čarodějnice a přírodniny

pro učitele ZŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
31. března 2011

Nové psací písmo Comenia Script

Pro učitele 1. stupně ZŠ a ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
5. dubna 2011

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
5. dubna 2011

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
5. dubna 2011

Jak jinak rozvíjet matematiku na 1. stupni ZŠ

Pro učitele 1. stupně ZŠ | zobrazit seminář >>
5. dubna 2011

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
5. dubna 2011

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
6. dubna 2011

Výtvarné čarování aneb artefiletika pro předškoláky a mladší žáky

Pro učitelky MŠ, 1. stupně ZŠ a speciálních škol | zobrazit seminář >>
7. dubna 2011

Sociální a politický vývoj v Československu v letech 1948 - 1960

pro učitele 2. stupně ZŠ, SŠ a osatatní zájemce | zobrazit seminář >>
12. dubna 2011

Práce s přístroji pod napětím

školení pracovníků z vyhl. 50/1978 SB. pro rok 2011 | zobrazit seminář >>
13. dubna 2011

Motivace a tvořivý přístup k literární výchově a slohu

Pro učitele českého jazyka na 1. stupni ZŠ | zobrazit seminář >>
14. dubna 2011

Netradiční obrázky ke Dni Matek

pro učitele ZŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
19. dubna 2011

Psychoterapie dětí, dospívajících a rodinná terapie

Pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, případně ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
19. dubna 2011

Školení zdravotníků zotavovacích akcí (1. část)

| zobrazit seminář >>
27. dubna 2011

Hry proti agresi

Pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ | zobrazit seminář >>
28. dubna 2011

Školení zdravotníků zotavovacích akcí (2. část)

| zobrazit seminář >>
28. dubna 2011

Čepice. Vymenovaná slova s pohádkou

Pro učitele 1. stupně ZŠ | zobrazit seminář >>
5. května 2011

Školení zdravotníků zotavovacích akcí (3. část) - závěrečná

| zobrazit seminář >>
16. května 2011

Využití netradičního náčiní v tělesné výchově

Pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
18. května 2011

Matematika

pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
19. května 2011

Ruce to jsou dvojčata a Tajemství skřítka stromů

Pro učitelky mateřských škol | zobrazit seminář >>
26. května 2011

Spiritualita a religiozita - jejich vliv na děti, mládež, školu i rodiče

Pro učitele středních škol a gymnázií | zobrazit seminář >>
31. května 2011

Budoucí školní úspěšnost předškoláka

Pro učitele MŠ, 1. ročníku základních škol | zobrazit seminář >>
20. září 2011

Metodika přírodovědných předmětů

Pro učitele 2. stupně ZŠ, víceletá gymnázia | zobrazit seminář >>
4. října 2011

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
4. října 2011

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
5. října 2011

Česká literární a výtvarná tvorba - zdroj vzájemní insiprace

pro učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
5. října 2011

Hrové prvky v primární prevenci

učitelům, vychovatelům a vedoucím pracovníkům ZŠ | zobrazit seminář >>
6. října 2011

Vyvážená výuka posílení jazykových kompetencí žáků

učitelům angličtiny na 2. stupni ZŠ | zobrazit seminář >>
11. října 2011

Jak aktivizovat žáky

Pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ | zobrazit seminář >>
12. října 2011

Projektové vyučování - možnosti, výhody, úskalí a omyly této metody

Pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ | zobrazit seminář >>
13. října 2011

ENCAUSTICA - malování rozehřátým voskem (nové techniky)

pro učitele ZŠ a MŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
17. října 2011

Atletické hrátky

Pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ | zobrazit seminář >>
18. října 2011

Čeština hrou

pro učitele 1.a 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
19. října 2011

Práce s loutkou v MŠ a na 1. stupni ZŠ

pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ | zobrazit seminář >>
19. října 2011

Večerní polepšovna

pro veřejnost | zobrazit seminář >>
20. října 2011

Hry jako pohlazení

Pro všechny typy škol | zobrazit seminář >>
24. října 2011

Práce s dětským pěveckým sborem a partiturou, výběr repertoáru a metodický nácvik v mladším sboru

MŠ a 1. stupeň ZŠ | zobrazit seminář >>
1. listopadu 2011

Hodnocení a sebehodnocení žáků aneb jak pozitivně motivovat

pro učitele 1. stupně ZŠ | zobrazit seminář >>
2. listopadu 2011

Pedig - pletení ozdob a košíků

pro učitele ZŠ a MŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
3. listopadu 2011

Strategie výuky AJ pro začátečníky

učitelům angličtiny na 1. stupni ZŠ | zobrazit seminář >>
8. listopadu 2011

Školení zdravotníků zotavovacích akcí (celé školení)

| zobrazit seminář >>
9. listopadu 2011

Práce s dětským pěveckým sborem a partiturou, výběr repertoáru a metodický nácvik v mladším sboru

2. stupeň ZŠ a SŠ | zobrazit seminář >>
14. listopadu 2011

Copingové strategie práce s neklidnými/nervózními/hyperaktivními/agresivními žáky

Pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ a ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
15. listopadu 2011

Dívej se, tvoř a povídej - Výtvarné čarování aneb Artefiletika pro předškoláky a mladší žáky

Pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a speciálních škol | zobrazit seminář >>
15. listopadu 2011

Školení zdavotníků zotavovacích akcí (doškolení)

| zobrazit seminář >>
21. listopadu 2011

Poruchy chování a výukové problémy u dětí (1. seminář)

Pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, případně ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
21. listopadu 2011

Školení hygienického minima pro pracovníky školních jídelen a potravinářského provozu

pro pracovníky školních jídelen | zobrazit seminář >>
22. listopadu 2011

Poruchy chování a výukové problémy u dětí (2. seminář)

Pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, případně ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
23. listopadu 2011

Hrové činnosti v prvouce a přírodovědě

Pro učitele 1. stupně ZŠ a ZvŠ, vychovatelky ŠD | zobrazit seminář >>
24. listopadu 2011

Čtenářská gramotnost - klíč k úspěchu nejen při testování žáků

Pro učitele Českého jazyka na 1. stupni ZŠ | zobrazit seminář >>
30. listopadu 2011

Spielerisch Deutsch lernen

učitelům němčiny na ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
1. prosince 2011

Korálkování

pro učitele ZŠ a MŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
5. prosince 2011

Hyperaktivní, impulsivní a agresivní dítě v MŠ

Pro učitele mateřských škol | zobrazit seminář >>
6. prosince 2011

Odchylky v motorickém vývoji dítěte a jejich vliv na vznik LMD a SPU

pro učitele MŠ a ZŠ, pro dyslektické asistentky a speciální pedagogy | zobrazit seminář >>
8. prosince 2011

Osobnostní výchova v nás - Jak být člověkem

pro učitele 1. stupně ZŠ | zobrazit seminář >>
4. února 2012

Aktivizační cvičení a hry ve výuce němčiny

učitelům němčiny na ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
5. března 2012

Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v prvouce v 1. - 3. ročníku aneb metody práce s textem krok za krokem

pro učitele českého jazyka na 1. stupni ZŠ | zobrazit seminář >>
8. března 2012

Mramorování

pro učitele MŠ, ZŠ, víceletých gymnázií, speciálních škol, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele ŠD | zobrazit seminář >>
22. března 2012

Jarní a velikonoční aranžmá

Pro učitele MŠ, ZŠ, víceletých gymnázií, speciálních škol, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele ŠD | zobrazit seminář >>
23. března 2012

Poslechové strategie

učitelům angličtiny na ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
27. března 2012

Osobnost dítěte a dospělého z jeho rukopisu, podpisu a dalších tvůrčích a výrazových prostředků

pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, případně ostatní zájemce | zobrazit seminář >>
28. března 2012

EASTER

učitelům angličtiny na MŠ, ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
29. března 2012

Styly učení žáka i učitele

pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, vedoucí pracovníky a výchovné poradce | zobrazit seminář >>
2. dubna 2012

Češtinské hrátky pro rozvoj čtenářství

pro učitele českého jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
5. dubna 2012

Školení hygienického minima

Pro pracovníky školních jídelen a potravinářského provozu | zobrazit seminář >>
12. dubna 2012

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
12. dubna 2012

Interaktivní tabule jednoduše - využití galerie, nástrojů Lesson Activity Toolkit v prostředí Smart Notebook

pro všechny stupně ZŠ i SŠ | zobrazit seminář >>
12. dubna 2012

Bezpečnost a ochrana zdraví při práce ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
17. dubna 2012

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 1. část

| zobrazit seminář >>
19. dubna 2012

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 2. část

| zobrazit seminář >>
24. dubna 2012

Drátkování

Pro učitele ZŠ a MŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
25. dubna 2012

Veselé písničky

Pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, speciálních škol, učitele cizích jazyků a vychovatelky ŠD | zobrazit seminář >>
26. dubna 2012

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 3. část

| zobrazit seminář >>
2. května 2012

Schůzka kabinetu matematiky

pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
3. května 2012

Co nás ve škole neučili...a pro život potřebujeme (efektivní metody a formy práce)

Pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, ředitele, zástupce ředitele a ostatní pedagogické pracovníky | zobrazit seminář >>
9. května 2012

Jak zvládat komunikaci v prostředí SOŠ

pro učitele SOŠ, SOU, SŠ, vedoucí pracovníky a výchovné poradce | zobrazit seminář >>
10. května 2012

Video lessons

učitelům angličtiny na ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
14. května 2012

Jak předcházet syndromu vyhoření, psychohygiena učitele

Pro všechny typy škol | zobrazit seminář >>
28. května 2012

Herní aktivity v českém jazyce

pro učitele českého jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
30. května 2012

Každá hodina může být efektivní

Pro učitele ZŠ, SŠ, ředitele, zástupce ředitele, koordinátory školních vzdělávacích programů a ostatní | zobrazit seminář >>
24. září 2012

Třídnické hodiny jinak

pro učitele ZŠ | zobrazit seminář >>
2. října 2012

Girlandy, koláže, přírodniny

pro učitele ZŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
2. října 2012

Projekty ve školní družině? Senzace!!!

pro učitele ZŠ, vychovatele ve školní družině a školním klubu, pro pracovníky DDM | zobrazit seminář >>
9. října 2012

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
9. října 2012

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
15. října 2012

Praktická rétorika a vystupování (trénink komunikativních dovedností před publikem)

pedagogové, ředitelé škol, pracovníci managementu, studenti | zobrazit seminář >>
17. října 2012

Hrové činnosti v prvouce a přírodovědě

pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, speciálních škol, vychovatele ŠD | zobrazit seminář >>
23. října 2012

Od skupinové práce ke kooperativnímu učení

pro učitele ZŠ, SŠ, víceletých gymnázií, vychovatelky, učitelé DDM | zobrazit seminář >>
24. října 2012

Hrové činnosti v matematice

pro učitele 1. stupně ZŠ, speciálních škol a vyhcovatele ŠD, zájemce z MŠ | zobrazit seminář >>
24. října 2012

Matematická mozaika aneb aktivní učení v praxi

pro učitele 1. stupně ZŠ, speciálních škol a vychovatelky ŠD, zájemce z MŠ | zobrazit seminář >>
25. října 2012

Školení hygienického minima pro pracovníky školních jídelen a potravinářského provozu

pro pracovníky školních jídelen | zobrazit seminář >>
1. listopadu 2012

Powertex - plastické tvoření

pro učitele ZŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
6. listopadu 2012

Moderní výuka chemie aneb Chemie v podmínkách ZŠ a víceletých gymnázií

pro učitele 2. stupně ZŠ, víceletá gymnázia | zobrazit seminář >>
7. listopadu 2012

Nevyhazujte časopisy, budeme si hrát!

pro učitele 1. stupně ZŠ, speciálních škol a vychovatelky ŠD | zobrazit seminář >>
13. listopadu 2012

Hravé činnosti pro rozvoj smyslového vnímání a tvořivosti v projektech u předškoláků a prvňáčků

pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a speciálních škol | zobrazit seminář >>
3. prosince 2012

Jak předcházet syndromu vyhoření - psychohygiena učitele

Pro všechny typy škol | zobrazit seminář >>
4. prosince 2012

Akrylové barvy trochu jinak

pro učitele ZŠ, vedoucí zájmových kroužků, vychovatele | zobrazit seminář >>
30. ledna 2013

Matematika

pro učitele 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
21. března 2013

ČESKÁ LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ TVORBA - ZDROJ VZÁJEMNÉ INSPIRACE

pro učitele 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií | zobrazit seminář >>
9. dubna 2013

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
9. dubna 2013

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
11. dubna 2013

ZROD ČESKÉHO STÁTU - PRVNÍ PŘEMYSLOVCI

pro učitele občanské nauky, dějepisu 2. stupně ZŠ, nižších ročníků víceletých gymnázií, středních škol a gymnázií | zobrazit seminář >>
16. dubna 2013

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 1. den

| zobrazit seminář >>
18. dubna 2013

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 2. den

| zobrazit seminář >>
23. dubna 2013

DÍVEJ SE, TVOŘ A POVÍDEJ - VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ ANEB ARTEFILETIKA PRO PŘEDŠKOLÁKY A MLADŠÍ ŽÁKY

praktický seminář - inspirace pro stoprocentní využití u předškoláků i ve výuce na 1. stupni ZŠ | zobrazit seminář >>
25. dubna 2013

Doškolení zdravotníků zotavovacích akcí

| zobrazit seminář >>
24. srpna 2013

Řešení raných stádií šikany ve třídě

pro frekventanty kurzu a pro širokou pedagogickou veřejnost | zobrazit seminář >>
8. října 2013

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
8. října 2013

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
22. října 2013

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - část 1 z celkových 3

| zobrazit seminář >>
5. listopadu 2013

Školení zdravotníků zotavovacích akcí

| zobrazit seminář >>
7. listopadu 2013

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - část 2 z celkových 3

| zobrazit seminář >>
14. listopadu 2013

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - část 3 z celkových 3

| zobrazit seminář >>
14. listopadu 2013

Doškolení zdravotníků zotavovacích akcí

| zobrazit seminář >>
10. dubna 2014

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
10. dubna 2014

Bezpečnost a ochrana zdraví při práce ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
9. října 2014

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
9. října 2014

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
5. listopadu 2014

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 1. den

| zobrazit seminář >>
13. listopadu 2014

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 2. den

| zobrazit seminář >>
25. listopadu 2014

Doškolení zdravotníků zotavovacích akcí

| zobrazit seminář >>
25. listopadu 2014

Školení zdravotníků zotavovacích akcí - 3. den

| zobrazit seminář >>
11. dubna 2017

Požární ochrana ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
11. dubna 2017

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních

| zobrazit seminář >>
 
  nastavit jako homepage
  přidat k oblíbeným
  tisknout
Dnes je 25. září 2021.
Svátek má Zlata. 
Akce pro tyto dny:
sobota
25. 9.
 
neděle
26. 9.
 
pondělí
27. 9.
 
úterý
28. 9.
 
středa
29. 9.
 
čtvrtek
30. 9.
 
pátek
1. 10.
 
 
© 2005 IMPULS Třebíč    Vyrobil Tajfun Digital