Evropská unie, Evropský sociální fond, Operačný program zaměstnanost IMPULS Třebíč - semináře, rekvalifikační kurzy, ESF kurzy

tel: 568 853 888; 568 853 929
mobil: 777 230 705
e-mail: impuls.tr@volny.cz
IMPULS Třebíč - rekvalifikace | vzdělávání | poradenství  

Semináře

 

Každá hodina může být efektivní

Pro učitele ZŠ, SŠ, ředitele, zástupce ředitele, koordinátory školních vzdělávacích programů a ostatní

Datum:30. května 2012    Čas: 13.00 - 17.00
Místo:IMPULS TŘEBÍČ, Okružní 935, 674 01 Třebíč - Borovina
Program:

Seminář nabízí účastníkům možné cesty v realizaci školních vzdělávacích programů. Ukazuje možnost komunikace mezi učiteli (zejména na velkých školách) v oblasti plánování výchovně vzdělávacího procesu ve škole, v ročníku, ve třídě a samotné hodině. Rovněž je nabídnuta možnost zhodnotit efektivitu vlastní práce učitele. Seminář poskytuje účastníkům interaktivními metodami (skupinová práce, kooperace, diskuse…) příležitost si naplánovat vlastní předmět v daném ročníku, s ohledem na mezipředmětové vztahy, naplňování průřezových témat (tematické okruhy) a rozvíjení klíčových kompetencí žáka v procesu vzdělávání, vedoucích k dosažení dílčích (ročníkových) výstupů.

 

Vzdělávací cíl:   Seminář nabízí účastníkům jednu z možných cest v realizaci školních vzdělávacích programů. Účastníkům

jsou v průběhu semináře nabídnuty ukázky vlastního ŠVP, tematických plánů, týdenních plánů (s hodnocením, sebehodnocením žákem…) i plánovaných vyučovacích hodin. Nabídnuté aktivity i výstupy rozvíjejí klíčové kompetence (dovednosti a schopnosti) učitelů i žáků v oblasti plánování, řešení problémů i v oblasti hodnocení a sebehodnocení vlastní práce.

 

Lektor:Mgr. Dana Svobodová
Kurzovné:380,- Kč

Možno čerpat z prostředků DVPP. Akce je akreditována MŠMT pod č. j. 2975/2009-25-50.

 

Maximální počet účastníků je 20 (přednost mají dříve přihlášení).

 

Pokud se přihlášeného semináře nezúčastníte, žádáme o řádné odhlášení, když tak neučiníte, budeme účtovat částku v plné výši.

 
  nastavit jako homepage
  přidat k oblíbeným
  tisknout
Dnes je 17. října 2021.
Svátek má Hedvika. 
Akce pro tyto dny:
neděle
17. 10.
 
pondělí
18. 10.
 
úterý
19. 10.
 
středa
20. 10.
 
čtvrtek
21. 10.
 
pátek
22. 10.
 
sobota
23. 10.
 
 
© 2005 IMPULS Třebíč    Vyrobil Tajfun Digital