Poskytování první pomoci - základní norma zdravotnických znalostí - dvoudenní seminář - teorie + praxe (dohromady pro malý zájem) - 24. 4. 2006 (8:00 - 15:00)

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Adresa (škola):