Nové trendy v regionální geografii mimoevropských světadílů - 12. 10. 2006 (14.15 - 16.15)

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Adresa (škola):