Závislostli, vztahy a práce s daty - 14. 1. 2009 (14.15 - 16.45)

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Adresa (škola):