Nové, či málo známé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi - 6. 10. 2009 (12:30 - 16:15)

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Adresa (škola):