Modelovým zpřítomněním proti agresivitě a neklidu ve škole - 9. 10. 2009 (9.00 - 15.00)

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Adresa (škola):