Copingové strategie práce s neklidnými/nervózními/hyperaktivními/agresivními žáky - 14. 11. 2011 (13:30 - 16:30)

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Adresa (škola):