Práce s dětským pěveckým sborem a partiturou, výběr repertoáru a metodický nácvik v mladším sboru - 9. 11. 2011 (8:00 - 12:00)

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Adresa (škola):