Hodnocení a sebehodnocení žáků aneb jak pozitivně motivovat - 1. 11. 2011 (13:30 - 17:30)

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Adresa (škola):