Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v prvouce v 1. - 3. ročníku aneb metody práce s textem krok za krokem - 5. 3. 2012 (14.00 - 16.30 hodin)

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Adresa (škola):