Interaktivní tabule jednoduše - využití galerie, nástrojů Lesson Activity Toolkit v prostředí Smart Notebook - 12. 4. 2012 (14.15 - 16.30)

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Adresa (škola):