Jak předcházet syndromu vyhoření - psychohygiena učitele - 3. 12. 2012 (13.30 - 17.00)

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Adresa (škola):